Zakres usług

Nasza Kancelaria zajmuje się w głównej mierze profesjonalnym doradztwem prawnym. Specjalizujemy się w sprawach:

 • karnych
 • o władzę rodzicielską
 • rodzinnych
 • spadkowych
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie alimentów
 • rozwodowych (lub separacjami)
 • związanych z podziałem majątku
 • związanych z umowami licencyjnymi
 • oraz sporami sądowymi

Kancelaria prowadzi sprawy i udziela porad prawnych w zakresie:

 1. prawa karnego – w pełnym zakresie, kancelaria oferuje obronę w toku postępowania przygotowawczego i postępowania przed sądem pierwszej instancji, jak również w toku postępowania apelacyjnego i kasacyjnego, sporządzamy również pisma procesowe i wnioski dowodowe, wnioski o zawieszenie lub odroczenie wykonywania orzeczonej kary lub rozłożenie zasądzonej grzywny na raty itd.
 2. prawa cywilnego – reprezentowanie Klienta w toku postępowania sądowego, przygotowywanie pism procesowych, opinii prawnych, analiz i projektów umów, przedawnieniem świadczeń, nakazami zapłaty, sprzeciwami i zarzutami do wydanych nakazów zapłaty i inne sprawy cywilne,
 3. prawa rodzinnego - w szczególności prowadzenie postępowań rozwodowych (za porozumieniem stron, z orzekaniem o winie jednego lub obojga małżonków, o separację), sprawy z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi obejmujące ustalenie formy i częstotliwości kontaktów z dzieckiem, miejsca zamieszkania dziecka, postanowień związanych z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, przeprowadzeniem postępowań alimentacyjnych dotyczących świadczeń na rzecz dzieci jak również świadczeń pomiędzy byłymi małżonkami itd.
 4. prawa administracyjnego

Zapraszamy do kontaktu.

zdjecie3